Máte na nás dotaz? Napište nám:

Ochrana osobních údajů

Provozování našeho webu se neobejde bez zpracování vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracujeme podle těchto zásad přijatých na jejich ochranu, ve kterých naleznete informace o rozsahu, účelu a formách zpracování.

Vašeho soukromí si velice vážíme a vaše osobní údaje zpracujeme v minimálním možném rozsahu a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je naše společnost Event Plus Private s.r.o., IČ 17653592, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, pod sp. zn. C 130743 vedená u Krajského soudu v Brně (dále také jen jako „my“ nebo „správce“).

Obrátit se na nás můžete na níže uvedených kontaktech:

Datová schránka: jc565iw
Email: info@petsyoga.cz
Telefon: +420 739 011 626

Obecně ke zpracování osobních údajů

Rozsah zpracování odpovídá povaze našich stránek, jejichž prostřednictvím si můžete hlavně rezervovat lekce Pets Yogy na některé z našich poboček.

Údaje, která nám sami poskytnete, nebo které o vás shromáždíme, zpracujeme pro dále uvedené účely a pouze po nezbytnou dobu.

Vaše údaje přiměřeně zabezpečíme a v žádném případě je nepředáme žádné další neoprávněné osobě. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny níže u jednotlivých účelů zpracování.

Rezervace lekce

Ať už chcete u nás vyzkoušet kombinaci jógy a mazlení se štěňaty poprvé anebo jste našimi pravidelnými návštěvníky – musíte si zarezervovat lekci předem na našich stránkách.

Díky rezervaci budete vědět, že s vámi počítáme. Náš rezervační systém vám rovněž umožní lekci pohodlně zaplatit online.

Za těmito účely zpracujeme Vámi poskytnuté osobní údaje, a to na základě nezbytnosti takového zpracování pro splnění našich smluvních povinností.

K vaší platbě vám samozřejmě vystavíme daňový doklad a budeme ji evidovat v účetnictví, jak nám ukládá právní úprava.

Na základě našich oprávněných zájmů na ochraně našich práv si údaje o vaší účasti na dané lekci necháme pro všechny případy ještě po dobu běhu promlčecí doby. Proti této formě zpracování můžete kdykoliv podat námitku.

Kontaktování

Ať už se rozhodnete nás kontaktovat emailem, písemně, telefonicky anebo využijte poptávkový formulář na našich stránkách, dojde k uložení a použití vámi poskytnutých údajů. Údaje použijeme pouze za účelem vyřízení vašich dotazů.

Děje se tak na základě nezbytnosti takového zpracování pro zodpovězení vašeho dotazu týkajícího se našich služeb, což jsou v podstatě opatření přijatá před tím, než si u nás lekci rezervujete anebo se s Vámi dohodneme na spolupráci jako s chovatelem.

Údaje zpracujeme v rozsahu, v jakém nám je poskytnete. Samozřejmě čím více se toho o vás dozvíme, tím snáze může vzájemná komunikace a následná spolupráce proběhnout.

Pokud se na spolupráci nedohodneme, tak komunikaci s Vámi smažeme nejpozději do 1 měsíce od poslední zprávy.

Spolupráce s chovateli

Jste chovatelem a máte zájem o spolupráci s námi? Pochopitelně se to neobejde bez vašich identifikačních, kontaktních údajů a dalších osobních údajů.

Vaše údaje zpracujeme za účelem navázání spolupráce a posléze za účelem plnění našich smluvních práv a povinností. Zpracování tedy proběhne na základě jeho nezbytnosti pro splnění smlouvy a realizaci opatření přijatých před jejím uzavřením.

Vaše platební údaje dále zpracujeme za účelem splnění našich zákonných povinností v oblasti daňové a účetní.

Údaje o naší spolupráci budeme evidovat na základě našeho oprávněného zájmu na ochraně našich práv maximálně do promlčení nároků obou stran. Proti této formě zpracování můžete kdykoliv podat námitku.

Předávání osobních údajů

V zákonem stanovených případech můžeme být nuceni Vaše osobní údaje předat veřejným orgánům, a to zejména v souvislosti s daňovými předpisy.

Vaše údaje dále můžeme předat za účelem jejich zpracování zpracovatelům – našim pečlivě vybíraným partnerům, které do zpracování zapojujeme zejména na základě jejich schopnosti zacházet s vašimi údaji zákonným a bezpečným způsobem.

Zpracovatele využíváme zejména v oblasti ukládání dat, placení online, marketingu a při zpracování účetnictví. Výjimečně mohou být zpracovatelé zapojeni při právních a daňových konzultacích. Aktuální seznam zpracovatelů vám můžeme poskytnout na vyžádání.

Ukládání cookies na vašem zařízení

Používáme soubory cookies, které nám umožňují vaše zařízení poznat při další návštěvě. Jsou to malé textové soubory umístěné na vašem zařízení. Souborů cookies existuje mnoho druhů a slouží rozdílným účelům. Některé tyto soubory nezbytně potřebujeme k provozu stránek, pokud tomu tak není, požádáme Vás před jejich uložením o udělení vašeho souhlasu.

Aktuálně používáme tyto cookies soubory:

Nezbytné

Jejich ukládání je nezbytně důležité pro funkčnost našich stránek. V těchto souborech se ukládají například informace umožňující fungování navigace na našich stránkách a rezervačního systému, ale třeba i informace o tom, zda jste nám udělili souhlas s ukládáním dalších typů cookies.

Zpracování nezbytných cookies není podmíněno vaším souhlasem. Tyto soubory cookies o vás nicméně neshromažďují žádné informace využitelné pro marketingové účely.

Analytické

Analytické cookies soubory sbírají informace o prohlížení našich stránek. Z jejich anonymizovaných výstupů jsme následně schopni porozumět tomu, jakým způsobem naše stránky navštěvujete. Získané informace používáme k tomu, abyste na našich stránkách jednoduše nalezli to, co na nich hledáte.

Tento typ cookies používáme pouze v případě, že jste nám k tomu při první návštěvě udělili souhlas.

K provádění analýzy používáme nástroj Google Analytics od společnosti Google, která část dat zpracovává v USA. Abychom rizika s tím spojená zcela minimalizovali, používáme Google Analytics výhradně s anonymizovanými IP adresami a s deaktivovanými funkcemi, které by byť v teoretické rovině mohly vést k vaší identifikaci.

Více informací o zpracování a využití vašich dat najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Pokud vůbec nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, tedy nejenom nám, ale na všech stránkách, které si prohlížíte, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou vaše data nadále společnosti Google odesílána.

Název

Poskytovatele

Účel

Platnost

_ga

Google

Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá.

1 rok

Marketingové

Marketingové cookies sbírají informace o tom, které informace na našich stránkách vás zaujaly, a umožňují nám nebo našim reklamním partnerům zobrazovat na této nebo jiných stránkách reklamu, která by vás mohla oslovit. Díky těmto cookies také můžeme limitovat počet zobrazení naší reklamy na vašem zařízení a měřit efektivitu našich reklamních kampaní.

Reklamní soubory cookies ukládáme jen, pokud nám k tomu při první návštěvě našich stránek udělíte souhlas. Pokud nám svůj souhlas nedáte, nic se samozřejmě neděje, bohužel, méně reklamy se Vám na webu zobrazovat nebude, jen se nejspíše nebude týkat služeb, o které byste mohli mít skutečně zájem.

Pro zobrazování a analýzu reklamy používáme rovněž některé další funkce Google Analytics, a to přehledy zobrazení v reklamní síti Google, nástroje pro remarketing, tedy zobrazování reklam v obsahové síti na základě již zhlédnutých produktů, rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat), a user id – funkce Google Analytics, která umožňuje měřit a analyzovat chování uživatelů napříč zařízeními. Jako user id nicméně používáme pouze náhodný řetězec znaků, který nedovoluje třetím stranám identifikovat konkrétní osobu.

Více informací o zpracování a využití vašich dat najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Práva subjektů údajů

Se zpracováním osobních údajů příslušná právní úprava spojuje celou řadu práv subjektů údajů – tedy vás.

Patří mezi ně zejména právo na informace, tedy vaše právo požádat nás o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Tyto informace jsou uvedeny výše, rádi vám však vše vysvětlíme i podrobněji, pokud o to projevíte zájem. Dále máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů – část z nich je přístupná na vašem profilu, pokud si jej na stránkách vytvoříte.

Změní-li se některý z vašich údajů, případně zjistíte-li že zpracováváme nepřesné osobní údaje, máte právo na jejich opravu. Nepřesnost vašich údajů rádi napravíme bez zbytečného odkladu, upravit je můžete i na svém profilu.

Za splnění určitých předpokladů máte právo na výmaz, případně právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě naplnění zákonných podmínek vaše údaje na žádost smažeme či omezíme jejich zpracování.

Konečně máte právo podat námitku či stížnost proti zpracování vašich údajů. Námitka se zasílá nám a je možné ji směřovat proti zpracování prováděného na základě oprávněných zájmů či jakékoliv formy přímého marketingu. Stížnost můžete podat kdykoliv Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Účinnost

Tyto zásady průběžně aktualizujeme, pokud je to třeba. Naposledy jsme tak učinili s účinností od 1. 5. 2024.

Rezervujte si svoji lekci Pets Yogy.

Rezervujte si lekci Pets Yogy ještě dnes! Zbavte se stresu a zažijte radost, kterou přináší kombinace jógy a štěňat.